Hidrojen Sülfür
Yazdır e-Posta
Çürük yumurta gibi kokan zehirli bir gaz (H2S). Kükürt içeren birçok madde çürüdüğünde hidrojen sülfür gazı çıkarır. Bazı mineral sularında da bulunur. Laboratuvarda seyreltik hidroklorik asidin demir sülfür üzerine etkimesiyle hazırlanır. Havada yanarak kükürt dioksit ve suya dönüşür. Hidrojen sülfür, bir metal tuzu çözeltisinden geçirildiğinde söz konusu metali sülfürüne dönüştürerek çökeltir. Bu tepkime kimyasal analizlerde kullanılır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional