Hıdiv
Yazdır e-Posta
Osmanlı İmparatorluğu'nda 1863'ten itibaren Mısır genel valisi olanlara verilen unvan. Arapçada "saltanat naibi" anlamına gelir. İlk hıdiv, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu olan İsmail Paşa, son hıdivse Abbas Hilmi Paşa'dır. Mısır genel valisi olan kimse aynı zamanda Sudan'ın, Uganda'nın ve Eritre'nin de genel valisi durumundaydı. Hıdivler statü bakımından da protokolde şeyhülislâmla sadrazamın unvanına eşittiler. 1914'te İngilizler son hıdivin yerine Prens Hüseyin Kâmil'i geçirerek hıdiv unvanını krala çevirdiler.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional