Heyeti Temsiliye
Yazdır e-Posta

Erzurum ve Sıvas kongrelerini temsil eden ve onlar adına işleri yürütmekle görevli yetkili heyet. Bir geçici hükümet olarak da nitelendirilebilir. Erzurum Kongresi adına seçilen Heyeti Temsiliye şu kişilerden oluşuyordu: Mustafa Kemal, Rauf Bey, Raif Efendi, İzzet Bey, Servet Bey, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey, Sadullah Efendi, Hacı Musa Bey.

Sıvas Kongresi adına seçilen Heyeti Temsiliye şu kişilerden meydana geliyordu: Mustafa Kemal, Rauf Bey, Albay Refet Bey, Raif Efendi, İzzet Bey, Servet Bey, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey, Mazhar Müfit Bey, Ömer Mümtaz Bey, Hakkı Behiç Bey, Hüsrev Sami Bey, Ratipzade Mustafa Bey, Vasıf Bey, Sadullah Efendi, Heyeti Temsiliye'nin varlığı ve görevleri 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışına dek sürdü.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional