Halk Oyunları
Yazdır e-Posta
Ülkelerin değişik bölgelerinde, farklı giysi ve figürlerle oynanan danslara verilen ad. Türkiye bu açıdan çok zengin bir folklora sahiptir. Bölgelere göre değişen ve farklı özellikler gösteren oyunların çoğunun kaynağı eski çağlara dayanır. Her yöreye ait halk oyunlarında, o yörenin coğrafî ve tarımsal özelliklerini taşıyan figürler görmek olasıdır. Örneğin pamuk ekimi, madımak toplanması, fırtınalı denizde balık avı gibi. Hepsinin ana özelliği, bir işi birlikte yapmak, bir olayı birlikte kutlamak gibi sosyal alışkanlıklar kazandırmasındadır. Halk oyunları, ait oldukları yörenin ulusal kıyafetleriyle oynanır ve bu kıyafetler etnolojik bakımdan ayrıca önem taşır. Türk halk oyunlarının en yaygınları şunlardır: Halay, zeybek, horon, karşılama, bar, çiftetelli, kaşık oyunu.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional