Genlik Modülasyonu
Yazdır e-Posta
Taşıyıcı dalganın genliğinin modüle edildiği radyo yayım düzeni (simgesi AM). Genlik modülasyonunda, taşıyıcı dalganın genliği, modüle edici sinyalin frekansında, bu sinyalin genliğiyle orantılı olarak kendi orijinal değerinin altında ve üstünde oynar. Modüle edici sinyalin sinüzoidal olduğu genlik modülasyonlu bir dalga e=(A+B sin 2¹) sin 2¹ft ile gösterilebilir. Burada A, modüle edilmemiş taşıyıcı dalganın genliğini; B, bileşik dalganın maksimum genlik değişimini; f, taşıyıcı dalganın frekansını; v, modüle edici sinyalin frekansını ve t, zamanı gösterir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional