Geçirim
Yazdır e-Posta
Bir ortamın, dalgaları, titreşimleri ve enerjiyi bir yerden başka bir yere iletmen ortamın özelliğine verilen ad.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional