Formül
Yazdır e-Posta
Aynı nitelikte olaylar için, değişik veriler kullanılarak sonuç almaya yarayan ve matematiksel bir eşitlik biçiminde genelleştirilmiş simgesel yazılış. Örneğin uzunluğu 1 olan basit bir sarkacın, yerçekimi ivmesi g olan bir yerdeki periyodu (T), formülüyle verilir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli Ax2+ Bx + C=0 denkleminin diskriminantı (Æ),Æ = B2 - 4 AC formülüyle hesaplanır. Çeşitli bilim dallarında bu türden sayısız formül vardır. Formüller uygulamada sonuca ulaşmayı hızlandıran çok yararlı genellemelerdir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional