Filaryoz
Yazdır e-Posta
Bankroft filaryasının neden olduğu bir asalak hastalığı. En çok Afrika'da görülür. Filarya kurtçuğunu deriye sivrisinekler aşılar. Ergin filaryalar lenf damarlarında ve boğumlarında genişlemeler yaparak fil hastalığını oluşturur. Tüm dünyada görülen filaryoz, bulunduğu yere göre lenf varisleri, lenf düğümü, iltihap, apse gibi çeşitli bozukluklara neden olur. İlâçla tedavi edilmekteyse de, en etkin tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Hastalığı önlemek için sivrisineklerle savaşım zorunludur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional