Fetiş
Yazdır e-Posta
İlkel toplumlarda her kabilenin, bazen tek tek insanların tapındığı canlı, cansız, doğal ya da yapma nesne. Fetişin, gizli güçleri ya da anlamları olduğuna ve bir tanrıyı barındırdığına ya da temsil ettiğine inanılırdı. Heykel, maden parçası ya da hayvan organı biçiminde olabilirdi. Çoğu, tahtadan, insan biçiminde yapılarak boyanırdı.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional