Farz
Yazdır e-Posta
İslâm inancında, Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in kesin biçimde buyurduğu görevlerdir. Bir buyruğun farz sayılabilmesi için, Kur’an’da konuyla ilgili ayetin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık ve kesin olması, hadisin de çok sayıda güvenilir kişi tarafından aktarılmış olması gerekir. Farzların yerine getirilmesi sevaptır, aksi durumsa günahtır ve belli bir cezayı gerektirir. Namaz, oruç, hac, zekât başlıca farzlar arasındadır. İslâm’a göre bir farzı inkâr etmek Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’i de inkâr anlamına gelir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional