Endikatör
Yazdır e-Posta
Kimyasal bir maddenin derişiminin belli bir değeri aşması hâlinde, bu değişimin başladığı anı bir renk, bulanıklık ya da flüorışı değişimiyle belirten madde. Belirteç de denir ve kimyasal tepkimelerin sona erdiğini gösterir. Endikatörler volumetrik analizlerde çok sık kullanılırlar. Kullanıldıkları kimyasal reaksiyona göre, asit-baz endikatörleri, redoks endikatörleri ve çöktürme endikatörleri olarak sınıflanırlar. Endikatörler çözelti hâlinde ya da kâğıda emdirilmiş olarak kullanılırlar. Volumetrik analizlerde daha çok reaksiyon ortamına katılırlar (fenolftalein). Reaksiyon ortamına yabancı maddelerin girmesi istenmiyorsa, endikatör özel kâğıtlara emdirilerek kullanılır (turnusol kâğıdı).
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional