Döşeme (Edebiyat)
Yazdır e-Posta
Halk öykülerinde giriş bölümü. Farsça dibace, Arapça mukaddime ya da methal karşılığı kullanılmıştır. Döşemeler genellikle gerçeküstü, olmayacak şeyleri komik bir üslupla anlatan küçük sergüzeştler biçiminde söylenmiştir. Secili denilen kafiyeli düzyazı biçiminde söylendiği gibi manzum da olabilmektedir. Asıl öyküye, döşemenin ardından girilir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional