Dilinim
Yazdır e-Posta
Minerallerin tanınmasına yarayan fiziksel bir özellik. Kimi mineraller bileşimlerinde bulunan moleküllerin meydana getirdiği yapıya göre, yüzey boyunca ya da kristal yüzlerine paralel olarak yarılırlar. Böylece oluşan dilinim, mükemmelliğine göre zayıf, orta, iyi, kusursuz gibi adlarla anılır ve dilinim çeşitleri, dilinim yüzeylerinin sayısına ve yönüne göre kübik (galen), rombohedral (kalsit), taban dilinimi (mika) gibi bir dizi özel terimle ifade edilir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional