Censor
Yazdır e-Posta

Eski Roma'da bir memuriyet derecesi. Censorlar, her beş yılda bir, 18 aylık süreler için Centuria Meclisi tarafından seçilirlerdi. Emir verme yetkileri yoktu. Esas görevleri, vergi verecek yurttaşları, vergi derecelerine göre sıralamak ve oy kullanabilecek yurttaşların seçmen sınıflarını belirlemekti. Daha sonra senato üyelerini gözden geçirme hakkını da elde eden Censorlar, senatörlerin toplum içindeki ve özel yaşamlarındaki davranışlarını denetlemeye başladılar.

Censorlar aynı zamanda devlet inşaatlarını ihaleye vermek ve vergi toplamak gibi görevleri de yerine getiriyorlardı. İ.Ö. 443 yılında oluşturulan Censorluk kurumu, İ.Ö. 351'de pleblere de açıldı. Sulla döneminde Censorların senato üyeliğini gözden geçirme hakları alındıysa da, Pompeius zamanında bu hak yeniden verildi. Censorların en ünlüleri Appius Claudius (İ.Ö. 312) ve zalimliğiyle tanınan Cato (İ.Ö. 184)'ydu.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional