Büyüteç
Yazdır e-Posta

Cisimlerin görüntüsünü büyütebilen, odak uzaklığı küçük, yakınsak mercek. Ayrıntıları fark edebilmek için, gözün ağ tabakası üzerine düşen görüntüleri yeterince büyütmeleri gerekir. Bunun için cismi göze yaklaştırmak ya da büyüteç kullanmak gerekir.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional