Börkenek
Yazdır e-Posta
Geviş getiren hayvanların dört gözlü midelerinin ikinci gözü. Geviş getirme sırasında yem lokmaları buradan ağza gider.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional