Bolşevik
Yazdır e-Posta
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 1903 Kongresi'nde Lenin'in örgütlenme anlayışını benimseyen çoğunluk kanadının üyelerine verilen ad. Sözcük, Rusçada çoğunluk demek olan "bolşintsvo"dan gelir. Daha sonra RSDİP (Bolşevik) adını alan partinin üyeleri ve bu partinin görüşlerini benimseyenler için kullanıldı. Menşevikler ile olan çekişme, Bolşeviklerin Ekim 1917'de iktidarı ele geçirmelerine dek sürdü.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional