Beytülmal
Yazdır e-Posta
İslâm devletlerinde hem devlet hazinesine ve devletin malî işlerinin yönetildiği binaya verilen ad. Muhammet Peygamber zamanında kuruldu ve Halife Ömer zamanında devletin en önemli kurumu oldu.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional