Bazalt
Yazdır e-Posta
Koyu renkli lavlardan oluşmuş, ağır bir magmatik kayaç. Dünyanın her tarafında rastlanır. Çok ince taneli dokusu içinde bulunan görece büyük (ama gözle farkedilmesi zor) kristaller genellikle olivin (yeşil, camsı), piroksen (siyah, parlak) ya da plajiyoklazdır (beyaz-gri). Ana kütlesi genellikle yarı yarıya feldispatlar ve demir-magnezyum mineralleridir. Sütun biçiminde sivri yapılanmalar gösterdiği gibi, binlerce kilometre karelik platoları da kaplayabilmektedir. Hawaii gibi volkanik kökenli okyanus adalarının çoğu bazalttan oluşur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional