Baltık Denizi
Yazdır e-Posta

Atlas Okyanusu’nun kuzey-doğu bölümündeki iç deniz. Buzulların erimesiyle birlikte, yakın dönemde buzlardan kurtulan Baltık Denizi, üstünde setlerin ve adaların bulunduğu, eşiklerin ayırdığı havzaların yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Baltık denizinin su bilançosunun artı olması, tuzluluk oranının düşük olması, sıcak genliğinin önemli boyutlara ulaşması, kıyıya yakın kesimlerin sık sık buz tutması, atmosfer düzey oynamaları, gelgitler, saat ibrelerinin ters yönünde ve rüzgârların rejiminden büyük ölçüde etkilenen yüzey akıntısı, daha tuzlu olan ve Cattegat’tan başlayarak yavaş yavaş yenilenen dip suyundan oranla ayrı olması, Baltık Denizi’nin rejiminin göl rejimi olmasına neden olur. Baltık denizinin dipleri yoksuldur ve sularda fazla balık bulunmaz. Baltık limanları ticarî ve askerî limanlardır. Baltık Denizi’ne kıyısı olan devletler, “Baltık Devletleri” olarak anılır.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional