Altaylılar
Yazdır e-Posta
Rusya sınırları içinde kalan Altay Dağları bölgesindeki Türklerin genel adı. Ünlü Türkolog F. W. Radloff, Altay Türklerini, özellikle dil açısından iki grupta toplar: 1. Kuzey Altay Tatarları 2. Asıl Altay Tatarları. Bugün Altay Türkleri üç güney ve üç kuzey boy ve şiveye ayrılmaktadır. Altay Türkleri hâlâ İslâmlık ve Budizm'den önceki Türk dini olan Şamanlığı korurlar. Şamanlığın da en ilkel biçimine bağlıdırlar. Bunun nedeniyse dağlık ve ormanlık bölgelerde tecrit edilmiş bir biçimde yaşamaları ve geniş Türk kavminden, çok eskiden kopmuş olmalarıdır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional