Aliterasyon
Yazdır e-Posta
Şiir ya da düzyazıda benzer harf ve hecelerin bir uyum yaratacak biçimde tekrarlanması. Bir ses oyunu da sayılabilecek ilk aliterasyon örneklerine eski Yunan, Lâtin ve Cermen şiirinde rastlanmaktadır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional