Aeneas Destanı
Yazdır e-Posta
Lâtin ozanı Vergilius'un destanı. İ.Ö. 29'da yazılmaya başlanmış, Vergilius'un ölümüyle yarım kalmıştır. Vergilius, Roma'yı kuranların soyunu Troya'ya, Augustus'un soyunu da krallık ailesinden gelen Aeneas'a dayandıran çeşitli destanları kaynak olarak almıştır. Yapıtını Homeros'un destanlarına benzetmeye çalışmışsa da, Aeneas Destanı ile Homeros'un destanları arasında önemli ayrılıklar vardır. Roma'nın mitolojik geçmişini destanlaştırarak, Romalıları kendi güçlerinin bilincine vardırmaya ve imparator Augustus'u yüceltmeye çalışan Vergilius, insan karakterini daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuş ve insan karakterinin en iyiye ulaşmasını amaçlamıştır. Aeneas Destanı'nda sorumlulukları ağır, dolayısıyla da seçim yapmakta özgür olmayan yeni bir kahraman tipiyle karşılaşırız. Destan, kronolojik bir sıra izlemez; ulusal, dinsel ve siyasal nitelikleri ağır basar. Avrupa'daki büyük edebî destanların ilki olan Aeneas Destanı, Dante'ye esin kaynağı olmuştur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional