Abamper
Yazdır e-Posta
Elektromanyetik birimler sisteminde akım birimi. Uzayda aralarında 1 cm mesafe olan birbirine paralel iki telin her bir santimetresinde 2 dinlik kuvvet meydana getiren akım; 1 abamper 10 ampere eşittir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional